Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Google Android

Služba Bezpečný e-mail a osobní agenda umožňuje synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář a úkoly s Vaším mobilním zařízením s operačním systémem Android. Synchronizace probíhá prostřednictvím protokolu Microsoft ActiveSync, který je potřeba pomocí následujícího postupu nastavit. Pro Vaši snazší orientaci v operačním systému a lepší názornost je následující postup konfigurace proložen snímky obrazovek s příslušným nastavením.

Pro nastavení Bezpečného e-mailu a osobní agendy je potřeba mít aktivní přístup k internetu. Ujistěte se tedy, že jste připojeni k síti Wi-Fi (popř. k mobilnímu internetu).

Nastavení Android

1. Pokud jste si ještě nezměnili heslo, které jste obdrželi od našich operátorů po zprovoznění služby, doporučujeme tak učinit ve webmailovém klientu (https://mail.bezpecny-mail.cz).

Pokud si změníte heslo ve webmailovém klientovi, budete jej muset následně změnit ve všech zařízeních a klientech, které máte k účtu připojeny.

2. Klikněte na tlačítko Možnosti, popř. v seznamu aplikací rovnou vyhledejte položku Nastavení.

3. Vyberte Nastavení.

4. Vyberte Účty / Přidat účet.

5. Jako typ účtu zvolte Microsoft Exchange ActiveSync.

6. Vložte Vaši e-mailovou adresu a heslo. Poté klikněte na Ruční nastavení.

7. Nastavte Server Exchange na mail.bezpecny-mail.cz a zaškrtněte Použít zabezpečené připojení (SSL). Klikněte na Další.

8. Pokud přístroj vyžaduje souhlas se zpracováním dat, povolte jej – v opačném případě synchronizace nebude fungovat.

9. Některé přístroje mohou hlásit potíže s certifikátem. Můžete se podívat (prostřednictvím tlačítka Zobr.), zda údaje v certifikátu souhlasí. Poté klikněte na Pokračovat.

10. Pokud jsou všechny údaje v pořádku, přístroj ověří nastavení serveru a vyzve Vás k povolení vzdálené správy zabezpečení, které je potřeba pro správné fungování povolit tlačítkem OK.

11. Následně si můžete nastavit parametry účtu (které informace si přejete synchronizovat a jak často). Nakonec klikněte na Další.

12. V závěrečném kroku povolte vzdálené ovládání tlačítkem Aktivovat.

Pokud se Vám i přes výše uvedený postup nepodaří úspěšně zprovoznit synchronizaci na Vašem mobilním zařízení, kontaktujte naši podporu.

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo