Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Školení / workshop – Facebook

Sociální sítě jsou zajímavým prostředkem komunikace mezi firmou a jejími zákazníky. Doplňují a rozšiřují komunikační mix a současně pomáhají utvářet image. Jejich správné využití je klíčové proto, aby čas a peníze investované do jejich správy, údržby a propagace byly efektivně využity.

Největší sociální sítí je Facebook, který v současnosti přináší i nejrozmanitější možnosti komunikace a propagace firmy. A právě na Facebook se zaměřuje námi poskytovaný workshop.

Obsah workshopu na sociální síť Facebook

Workshop je rozdělen do dílčích tematických bloků

Co je Facebook

Osvojte si filosofii toho jak nahlížet na tuto sociální síť a jak ji správně využít.

Kdo je můj zákazník

Pomocí námi předložené metody si nadefinujte vašeho zákazníka a jeho chování na sociální síti.

Publikování příspěvků

Zjistěte co (jaký obsah), jak často a kdy publikovat.

Jak získat fanoušky

Získejte tipy a náměty na způsoby a cesty jak oslovit první fanoušky.

Budování vztahu s (nejen) fanoušky

Porozumějte klíčovým aspektům kvalitního vztahu s fanoušky.

Dosah příspěvků

Zjistěte aktuální hodnoty dosahu jednotlivých typů příspěvků a definice kvalitního příspěvku.

Reklama na Facebooku

Využívejte efektivně nástroje pro tvorbu reklamy na Facebooku.

Statistické přehledy

Zjistěte co Facebook ví o vašich fanoušcích a jak se získanými daty pracovat.

Propojení firemního webu s Facebookem

Propojte váš firemní web s Facebookem pomocí sociálních doplňků a správných typů příspěvků.

Soutěže

Poznejte způsoby pořádání soutěží a jejich základní pravidla.

Chyby a prohřešky

Naučte se, čemu se vyhnout při správě firemní stránky a komunikaci s fanoušky.

Parametry školení

cca 4 hodiny
4 000 Kč bez DPH (viz ceník)

Školení je možné uskutečnit i jen na vybrané tematické celky (z výše uvedených). V souvislosti s tím je přizpůsobení ceny samozřejmostí.

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo