Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Vývoj zakázkových aplikací Microsoft .NET

V každé firmě nastávají situace, v nichž by drobný program dokázal ušetřit spoustu hodin rutinní ruční práce. Pro naše zákazníky proto zpracováváme jednoúčelové i bohaté aplikace pro

  • přenos dat mezi jednotlivými systémy;
  • úpravu dat;
  • zpracování statistik a reportů;
  • hromadné zpracování údajů;
  • automatickou úpravu textů (např. odstranění konců řádků);
  • evidenci a tisk evidenčních, nebo výrobních štítků;
  • automatické vytváření a rozesílání reportů a informací;
  • a další.

.NET aplikace

Pro zákazníky i pro naše potřeby vyvíjíme drobné a jednoúčelové .NET aplikace i rozsáhlé systémy a to ve formě konzolových, winforms i webových aplikací. Tyto aplikace jsou určené jak pro pracovní stanice a notebooky, tak pro tablety a chytré telefony (Windows i Android).

.NET („dotnet“ podle anglického dot = tečka a NET = network, síť) je zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou platformu. Tato platforma je dostupná nejen pro web, ale i pro pracovní stanice, notebooky a tablety s OS Windows a pro Windows mobilní telefony.

Vývoj na platformě .NET nám umožňuje soustředit se na vlastní funkčnost a využít nepřeberné množství již hotových prvků a knihoven, která stačí do řešení jen zaintegrovat.

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo