Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Systémové požadavky na portál Areus

Areus Portal krabice

Areus Portal verze 3.x je webová aplikace a pro svoji činnost potřebuje webový a databázový server. Existují dvě varianty, jak systém provozovat:

Provoz portálu na vašich serverech

Pro on-line napojení na další systémy je ideální, pokud aplikace běží na vašem serveru. V tom případě je požadovaná konfigurace následující: –

  • Microsoft IIS verze 7 nebo vyšší (porty HTTP, HTTPS)
  • Microsoft SQL Server 2012 nebo vyšší (včetně Express edition)
  • Microsoft .NET Framework 4
  • Přístup k SMTP službě pro odesílání mailů
  • Porty pro přístup zvenku k serveru (80, 443)
  • Přístup serveru na internetu (přes NAT)

Provoz portálu na serverech Ambro Systems

Druhou možností je provozovat Areus Portal na našich serverech a data z vašich systémů přenášet on-line.

V tom případě je databáze i webový server a jejich zálohování a údržba naší starostí. Na vaší infrastruktuře je potřeba pouze služba pro datovou komunikaci, která zajišťuje přenos dat mezi vašimi systémy a Areus Portal.

 

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo