Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Co dělat, když...

Portál Areus prochází kontinuálním vývojem a laděním. I tak se však při jeho používání mohou vyskytnout případy, kdy se systém AREUS nemusí chovat zcela dle vašich očekávání. Tyto situace mohou být způsobeny jak chybou systému, tak i způsobem užívání, se kterým vývojáři nepočítali. Jak těmto situacím čelit uvádíme níže.

Neočekávané situace průběžně řešíme, proto se v tomto seznamu nachází vždy pouze ty aktuální.


Nechtěné přiřazení zákaznického účtu do vlastní firmy

Napsal/a Ing. Jan Weber na .

Verze portálu 3.3.1. a vyšší

Některým zákazníkům se podařilo nechtěně přidat své zákazníky do vlastní firmy a tím i do administrace Areus Portal. Následně při snaze je z vlastní firmy odebrat se při uložení vždy "vracejí zpátky".

Celý problém je způsoben tím, že administrátor, který účet vytvářel novému uživateli přiřadil některou ze systémových rolí:

 

Areus Portal - nastavení systémových rolí uživateli

V tomto případě systém automaticky zareaguje tak, že uživatele přidá i do vlastní firmy. Pokud se jej následně pokusíte ručně odebrat, dojde k jeho odebrání, ale následně je v rámci stejné procedury opět do vlastní firmy přidán. Administrátor má pak pocit, že tento uživatel nejde odebrat.

Pro odebrání použijte následující postup:

  1. Odeberte uživateli systémové role
  2. Uložte uživatele kliknutím na Použít
  3. Standardní cestou uživatele odeberte z vlastní firmy (uvolněním checkboxu Pracuje zde)
  4. Uložte uživatele
Věnujte, prosím, pozornost checkboxům v sekci Role při zakládání uživatelských účtů - jedná se o systémové role, který vždy automaticky vytvoří i přístup do zaměstnanecké části a administrace!

Opětovné přiřazení uživatele do firmy

na .

Verze portálu 3.2.8. a vyšší

V současné verzi portálu se náš zákazník setkal s tím, že po odebrání uživatele z firmy jej již nebylo možné do stejné firmy znovu přidat. Opětovné přidání je možné jen zásahem databázového specialisty do vazební databáze.

Pokud tedy potřebujete určitého pracovníka znovu přiřadit do vaší firmy, kontaktujte prosím naši podporu.

Import položek do košíku

Napsal/a Ing. Roman Jůdl na .

Verze portálu: 3.2.8 a vyšší

U některých zákazníků se stává, že pokud importují větší množství položek do košíku (více jak 500), dojde ke zhroucení importního modulu, který musí opět aktivovat kvalifikovaný programátor.

V případě, že potřebujete importovat více položek do košíku, provádějte obě činnosti - import i následný přesun do košíku po částech s menším množstvím položek (např. 100).

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo