Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Proč zálohovat?

Odpověď je nasnadě již z předchozího článku Zálohování dat: Proto, aby byla vaše data v bezpečí.

Mezi časté důvody ztráty dat patří například neopatrné potvrzení operace (mazání, formátování), poškození paměťového média (poškrábání DVD, pád notebooku), napadení virem či ztráta zařízení (krádež notebooku). Jako ochrana před trvalými následky těchto skutečností a tedy ztrátou dat slouží právě zálohování, tj. pravidelné kopírování dat do tzv. zálohy, z níž je možné data kdykoli obnovit.

Díky správně nastavenému zálohování:

 • odpadá nebezpečí ztráty dat
 • data přestávají být na jednom místě, ale jsou replikována na více nosičích a je tedy možno je opět obnovit v případě jejich poškození
 • odpadá nutnost myslet na tvorbu záloh - získáte komfort a časovou úsporu
 • se soubory stanou zpětně dostupnými v čase (verzování)
 • jsou data přenášená po síti i uložená na záložních médiích chráněna šifrováním
 • odpadá nutnost myslet na tvorbu záloh - získáte komfort a časovou úsporu
 • je funkčnost záloh a jejich správnost pravidelně monitorována poskytovatelem řešení

Co zálohovat?

Všechna data, která jsou důležitá, která by již nebylo možné opětovně vytvořit, stáhnout nebo jejichž ztráta či poškození by znamenaly velké komplikace.

Ve firmě mohou být typickými předměty zálohování:

 • dokumenty
 • databáze
 • kontakty
 • e-maily
 • účetnictví
 • přístupové údaje
 • fotografie
 • hudba
 • video záznamy
 • grafické návrhy.

Kam zálohovat?

Účinnost zálohy spočívá v ukládání dat na jiné datové úložiště, než na kterém jsou uložena zálohovaná data. Mohou jím být optická média (CD, DVD, Blue-ray), externí disky (připojení přes USB/eSATA/FireWire/LAN), USB flash disky či dnes oblíbená internetová úložiště (Dropbox, Google Drive, iCloud). Jelikož i obnovení zálohy může selhat, měli bychom se řídit pravidlem, že čím jsou data důležitější, tím větší počet záloh na různá média provádíme. Minimálním požadavkem je uložení záloh v jiné fyzické lokalitě (záloha uložená v brašně od notebooku a ukradená i s notebookem není nejlepším řešením).

Účelem a současně výhodou internetových úložišť je snadné sdílení dat (tedy ne zálohování) mezi zařízeními kdekoliv na světě. Snadnost sdílení však představuje současně i problém: pokud si data v online úložišti omylem smažete, znamená to, že se smažou i v dalších sdílených zařízeních.

Při hledání odpovědi na to kam zálohovat je nutné zvažovat také otázku soukromí dat. U řady poskytovatelů zálohovacích služeb jsou data uložena v neznámých podmínkách a tito poskytovatelé tedy negarantují, že vaše data zůstanou soukromá - což platí i pro internetová úložiště. V jejich podmínkách bývá mnohdy uvedeno, že data budou číst, analyzovat, případně je též použijí pro svoje účely (které nejsou blíže specifikovány). Jako příklad může posloužit Google a jeho známý Gmail (resp. Google Disk), DropBox a další cloudové služby. Neměli bychom zde proto zálohovat důvěrná data.

I šifrování dat s sebou nese určité riziko, jímž je ztráta šifrovacích klíčů, čímž se můžete definitivně odříznout od zálohovaných dat. Na druhou stranu se však nemusíte obávat, že by si vaše data přečetl někdo jiný, ať již konkurence či hacker.

Zdroje: www.jaknainternet.cz, www.lupa.cz

Zpět na Zálohování dat

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo