Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Uncategorised

Zásady ochrany osobních údajů

Napsal/a Ing. Jan Weber. Uveřejněno v Uncategorised

V této sekci nalezenete prohlášení o ochraně osobních údajů v aktuální i v historických verzích.

Vysvětlivky k vyúčtování

Napsal/a Ing. Jan Weber. Uveřejněno v Uncategorised

Souhrnné vyúčtování je pravidelně zpracováváno jako celkový přehled provedených prací, poskytnutých služeb a dodaného materiálu a zboží v kalendářním měsíci. Je pravidelně zpracováváno pro stálé zákazníky. Ostatním zákazníkům ji zpracováváme v případě práce na dlouhodobé zakázce (přesahující 1 měsíc).

Zpracované servisní požadavky

Servisní požadavky jsou evidovány v systému HelpDesk. V rámci zpracování požadavku jsou pracovníky společnosti podrobně zapisovány a evidovány veškeré provedené práce.

Průběh práce na plnění požadavků a jejich přehled můžete po přihlášení průběžně kontrolovat na našich webových stránkách na adrese https://www.ambro-systems.cz/moje-pozadavky. Pokud Vám dosud nebyly přihlašovací údaje dosud přiděleny, kontaktujte prosím naše konzultanty, nebo servisní linku 725 800 890.

Do souhrnného vyúčtování jsou zahrnuty pouze uzavřené a odsouhlasené požadavky. Jako rozhodující datum pro zařazení do souhrnného vyúčtování je bráno datum schválení požadavku. Požadavky jsou odsouhlaseny následujícími cestami:

 1. Odsouhlasením zákazníkem – po uzavření požadavku je zákazníkovi odeslán e-mail s odkazem, pomocí kterého si může otevřít požadavek ve webovém prohlížeči.
 2. Automatickým odsouhlasením – pokud po obdržení e-mailu požadavek ani neschválíte, ani nezamítnete, dojde k jeho automatickému schválení po uplynutí 30 dnů.
 3. Okamžitým schválením – servisní návštěvy, kontrolní dny a požadavky, u nichž je zřejmé, že jejich splnění není třeba ověřovat jsou považovány za schválené okamžikem uzavření.

V případě, že vyúčtování zahrnuje i práce na konkrétním projektu, který je účtován a fakturán zvlášť, je součástí přehledu i odečet hodin ve výši celkového součtu vykázaných požadavků.

Servisní paušály

Servisní paušály jsou účtovány na základě dohod a smluv ve stanovené výši a celková výše je vyjádřena přímo v korunách. Je uvedena částka bez DPH. V případě, že servisní paušál tvoří částka za splátku díla a částka za podporu a údržbu, jsou obě části vykazovány zvlášť.

V případě, že provozujete Areus Portal, je součástí servisního paušálu i licenční poplatek za jeho užívání. Tento poplatek pak není vykazován zvlášť v části Zboží, materiál, licence, externí dodávky.

Služby

Tato část vyúčtování zahrnuje vyúčtování technických služeb poskytovaných společností Ambro Systems na základě smluv, nebo dohod. Mezi tyto služby patří zejména pronájem a provozování groupwarových služeb (Bezpečný mail), provoz služby Bezpečná záloha a pronájem a správa datového prostoru pro uložení záloh, datový hosting (FTP, cloudové služby), webhosting, serverhosting, housing a podobné.

Služby jsou účtovány specificky na základě parametrů (podle počtu účtů, velikosti obsazeného prostoru, počtu serverů a podobně). Tyto parametry jsou pro většinu služeb specifické a jsou uvedeny v ceníku, nebo ve smlouvě o provozování služby. 

Dopravné

Dopravné je účtováno na základě skutečně uskutečněných jízd. V případě jízd v oblasti, kde je účtováno dopravné paušálně, je vykazováno jako počet paušálních jízd v daný den v kolonce Paušál. Mimo tuto oblast je účtován skutečný počet ujetých kilometrů. Standardně je účtováno jízdné oběma směry.

Oblast, ve které je účtováno paušální dopravné je uvedena na webových stránkách společnosti na adrese http://www.ambro-systems.cz/cenik.

Zboží, materiál, licence, externí dodávky

V této části vyúčtování naleznete přehled všech dalších externích nákladů, jako jsou:

 • Dodané zboží - kabely, příslušenství, spotřební materiál, baterie a podobné.
 • Spotřebovaný materiál - metrážové kabely, instalační lišty, spojovací materiál, pevně zabudované zásuvky a součásti datových a silových rozvodů), čisticí prostředky.
 • Subdodávky - elektrikářské práce a materiál, zednické práce, konzultace a další práce, zprostředkované mezi vámi a externími dodavateli. V tomto případě jsou tyto náklady vyúčtovány jako souhrnné včetně dodaného materiálu a případně dopravného, pokud není dohodou stanoveno jinak. V případě zájmu je možné tyto náklady vyfakturovat zvláštní fakturou. Tuto skutečnost je však nutné oznámit předem.
 • Licenční poplatky – dodaný software, licence na zakoupené fotografie z fotobank a podobně.
Fakturace zboží s výrobními čísly

Zboží s uvedenými výrobními čísly a krabicový software (počítače, notebooky, periferie, aktivní prvky, operační systémy, kancelářské balíky apod.) fakturujeme zvlášť z důvodu uvedení výrobního čísla a informace o záruční době a z důvodu snadného prokázání vlastnictví licence z vaší strany v případě kontroly.

Rekapitulace

Část Rekapitulace uvádí souhrn účtovaného odpracovaného času a dalších nákladů a obsahuje i přehled převodů nadbytečných / chybějících částek a hodin mezi jednotlivými měsíci, pokud je na základě dohody nebo smlouvy tento převod realizován.

Význam jednotlivých polí

Součty jsou uvedeny v odpovídajících jednotkách (kusy, hodiny, finanční částky) podle toho, v jakých jednotkách jsou v Souhrnném vyúčtování uváděny. Význam jednotlivých polí je následující (postupně zleva):

 • Položka – typ položky, souvidející s jednotlivými bloky Souhrnného vyúčtování
 • V paušálu – množství jednotek, které je součást jednotlivých servisních paušálů (celkový součet za všechny paušály zároveň).
 • Z minula – počet jednotek, převáděných z minulých období. Tyto hodnoty mohou být v závislosti na dohodě, nebo smlouvě jak kladné (přebytek, který můžete využít v aktuálním, nebo příštím období), nebo záporné (jednotky jsou přečerpány a předpokládá se jejich odepisování na základě přebytků v aktuálním a v dalších obdobích. Maximální počet jednotek (oběma směry) je vždy omezen na základě smlouvy, nebo dohody.
 • V akt. obd. – počet jednotek vykázaných a vyúčtovaných v aktuálním období.
 • Do násl. obd. – počet jednotek převáděných do následujcících období (mohou být převáděny v kladném i záporném směru).
 • K úhradě – počet jednotek, fakturovaných v aktuálním měsíci. Tato hodnota je vypočítána rozdílem příslušných polí.
 • Sazba – sazba za vykázanou jednotku.
 • K úhradě – celková částka k úhradě.
Celkový součet

Celkový součet představuje další krok sumarizace, kdy jsou sečteny jednotlivé položky do tří skupin:

 • Služby – součet celkových částek za servisní paušály, zpracované požadavky (nad rámec volných hodin) a poskytované technické služby.
 • Dopravné – součet celkových částek za dopravné (nad rámec „volných“ jízd a kilometrů zahrnutých v servisních paušálech, nebo převedených z předcházejících období).
 • Zboží – součet za dodaný materiál, licence a externí dodávky.

Zde uvedené částky budou 1:1 uvedeny na faktuře.

PDF On-line

Služba PDF On-line je fakturována zvlášť. Pokud v daném měsíci byly zveřejňovány, nebo upravovány PDF dokumenty, je součástí vyúčtování samostatný list s přehledem zveřejněných dokumentů a provedených prací. Na souhrnné faktuře je pak uvedena na zvláštním řádku celková částka za službu PDF On-line.

Reklamace vyúčtování

Vyúčtování je generováno automaticky na základě údajů, uvedených v evidenčních a účetních systémech Ambro Systems. Vzhledem k tomu, že základní údaje jsou do systémů vkládány ručně, nemůžeme bohužel vyloučit chybu. Prosíme proto o kontrolu vyúčtovaných údajů. V případě, že zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, kontaktujte nás prosím prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu uvedeného v zápatí, abychom mohli zjednat okamžitou nápravu.

PDF ON-LINE

Napsal/a Ing. Roman Jůdl. Uveřejněno v Uncategorised

PDF ON-LINE | Poptávkový formulář

Obsah.

Těší nás Váš zájem o naši službu. Nyní, prosím, vyplňte příslušný formulář, který Vás provede nejdůležitějšími kroky pro vyplnění objendávky.

Děkujeme za Váš čas.

Maximální velikost souboru je 5mb (pdf, jpg)

Materiály – školení / workshop

Napsal/a Ing. Roman Jůdl. Uveřejněno v Uncategorised

Doplňující materiály k probíhajícím školením / workshopům.

Hromadná korespondence

Soubory ke stažení – databáze Excel:

 

Soubory ke stažení – dokumenty Word

Správa požadavků

Napsal/a Ing. Roman Jůdl. Uveřejněno v Uncategorised

Rádi bychom Vás informovali o pro někoho nové, pro někoho již známé možnosti, jak můžete spravovat své požadavky. Dosud jste nám vše posílali e-mailem. Nyní Vám stačí pouze se přihlásit na náš web.

Jak na to?

1) Přihlaste se u nás na webu Ambro Systems: www.ambro-systems.cz/prihlaseni.

Pokud máte dostatečná oprávnění pro zakládání požadavků, byly Vám přihlašovací údaje již zaslány společně s informativním e-mailem (měly byste je najít ve své e-mailové schránce).

2) Po přihlášení se dostanete do Vašeho profilu (pokud by se tak nestalo, přejděte na "Můj profil").

Ambro Systems - Můj Profil

Pod položkou Moje požadavky uvidíte všechny Vaše požadavky, na nichž pracujeme, nebo jsme již v minulosti pracovali. Můžete je zde vyhledávat, třídit, řadit nebo se dívat na jejich detailní obsah. Z tohoto místa můžete přejít také k tvorbě požadavků - viz následující krok.

3) Nový požadavek založíte kliknutím na Nový požadavek.

Proč používat Správu požadavků?

Sami zadáte požadavek - kdykoli, on-line a samozřejmě včetně příloh.
Ušetříte 0,2 hodiny, kterou nám běžně zabere založit jeden požadavek.
Ušetříte čas, který byste strávili komunikací s námi za účelem upřesnění požadavku.

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo